Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SOPHIE HEDEVIG UTKE f. HEILMANN og hendes efterkommere" af Helvig og Vald. Thal-Jantzen, 1973

Bogen indledes med: 

FORORD

Interessen for slægten har været stor i vor familie og i vort hjem, og far var altid glad ved at fortælle os om de gamle i slægterne, der gik forud. Vi hørte med interesse på farmor, som aldrig blev træt af at fortælle os om sine 107 kødelige fætre og kusiner. Vi lyttede opmærksomt til onkel Albert Jantzen, når han kom på besøg hos os i Odense for på Landsarkivet at søge oplysninger til sit værk: »Familien Jantzen fra Drenderupgård«. Det blev først rigtig levende, når vi om sommeren valfartede til Bogense eller Kerteminde og så de steder, hvor olde- og tipoldeforældrene havde levet og virket: Distriktslægeboligen i Bogense, Herregården Broløkke og den idylliske landsby, Viby, hvis kirke rummer så mange familieminder.

Efterhånden som vi voksede til, voksede også interessen for slægtshistorie; vi var navnlig meget interesserede i at læse Gerhard Heilmanns bog om sin slægt, især kunne vi ikke undgå at blive betaget af Sophie Hedevigs eventyrlige levnedsløb.

I 1928 døde vor farmors søster, tante Cecilie Hertz 99% år gammel, og vi hjalp med at udgive hendes livserindringer.

Da vi sommeren 1970 besluttede os for at udsende en fortegnelse over Sophie Hedevigs to tusinde efterkommere i 7 led, havde vi ikke i tankerne at udarbejde et fagligt genealogisk værk, men et amatørarbejde, der måske kunne være til glæde for andre i den store slægt, der har bredt sig, ikke alene i Danmark, men over hele verden.

Der er desværre mange huller i fortegnelsen, men vi måtte vælge mellem at stoppe nu eller fortsætte i mange år. Vi valgte det første og håber, at I trods manglerne vil kunne finde glæde ved at blade i bogen. Til slut - hjertelig tak til de mange, der så beredvilligt har hjulpet os med oplysninger.

                                                                                                          Helvig og Valdemar.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.