Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle over Familien HALD efter trykte og haandskrevne Kilder" af F. E. Hundrup, 1875

Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab.

I 1875 fik han udgivet "Lærerstanden ved Viborg Kathedralskole efter trykte og haandskrevne Kilder". I samme bind indgår "Stamtavle over Familien Hald efter trykte og haandskrevne Kilder". 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.