Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Slægten FABRICIUS fra Marstal" af F. B. Fabricius og L. P. Fabricius, 1930

Bogen indledes med:

FORORD

Denne Stamtavle er udarbejdet paa Grundlag af: Axel Chr. Fabricius og Lorentz P. Fabricius: To Slægter Fabricius fra Ærø (Kbh. 1914), og indeholder supplerende Oplysninger om de enkelte Personer, à-jour-Føring af Stamtavlen og Udfyldning af enkelte Huller. Desuden indeholder den en Kildefortegnelse og et meget udførligt Register, hvilket alt sammen skulde forøge Bogens Værdi for Slægtens Medlemmer og andre interesserede.

Selvom tidligere Tider tog det meget let med Bogstaveringen af Navne, har vi i de benyttede Kilder i en sjælden Grad fundet forskellige Stavemaader for samme Navn eller endog helt forskellige Navne, f. Eks. Laurits, Laurids, Lauritz eller Lars, Catharina for Catrine, Dortea for Dorothea eller Christine for Kirstine. Kun hvor Forskellen er større som f. Eks. Lars for Laurits, Christine for Kirstine, har vi føjet Versionen til i Fodnote, hvorimod der kun er anført eet Navn, hvor Forskellen indskrænker sig til Bogstaveringen af Navnet.

Samme Regel er fulgt i Registret, hvilket man maa huske paa. Slægten er opstaaet paa Ærø og har som Skelnemærke faaet Tilnavnet Marstal-Slægten for lettere at holdes ude fra de andre Fabricius-Ærø-Slægter med Opstaaen paa eller Tilknytning til Ærø, nemlig Søby-Slægten og Ærø-Samsø-Slægten, Middelfart-Slægten og Faaborg-Slægten. Vi henviser til Forordene i: Danske Slægter Fabricius IV og V, henholdsvis: Slægten Fabricius fra Søby, Ærø (Kbh. 1930) og Slægten Fabricius fra Middelfart (Kbh. 1929), hvor der er gjort Rede for Fadderskab og Bekendtskab indenfor Ærø-Slægterne, men tillige, at man maa betragte dem som fuldstændig adskilte selvstændige Slægter blot med samme Navn.

        København i November 1930.

                                                                                             Forfatterne.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.