Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavle vedrørende Slægten DREYER og de beslægtede Familier" af K. M. Riedewaldt-Schött, 1930

Den fulde titel er: "Stamtavle vedrørende Slægten Dreyer og de med denne beslægtede Familier". Bogen indledes med: 

FORORD

De af Redacteur, cand. polit. M. C. H. Dreyer samlede Slægtsoptegnelser i Forbindelse med saadanne udarbejdede af Captain von Holstein danner Grundlaget for nærværende Stamtavle, som under Udarbejdelsen er yderligere à jour-ført og rettet ved Hjælp af de for Haanden værende boglige og arkivmæssige Hjælpemidler suppleret med elskværdigt givne Oplysninger fra flere af Slægtens Medlemmer. Her skal ogsaa bringes Arkivar, cand. juris Seesten en varm Tak for elskværdig Hjælpsomhed ved mine Undersøgelser i Landsarkivet for Fyen.

Med Hensyn til Benyttelsen af Stamtavlen kan jeg meddele følgende angaaende Systemet, der er benyttet ved Opstillingen af Slægtsleddene:

Ved Brugen af et vist System af Margina — indrykkede Linier — er tilstræbt god Overskuelighed. I første Kolonne findes, trykt med Versalier, alle Hovedleddene. Disse er betegnede med store Bogstaver; deres Efterkommere betegnes med de samme smaa Bogstaver, vedføjet Løbenumre. Det falder jo saa lige for, at Børnene efter A er »smaa a’er« etc. I anden Kolonne staar Hovedleddenes Giftermaal. Tredje Kolonne indeholder Børnene. I sidste Kolonne er alle de sideløbende Linier medtaget samt al Tekstomtalen.

Af Hensyn til den grafiske Tavle bag i Bogen er Stamtavlen desuden forsynet med Løbenumre i ( ).

Større biografiske Skildringer er samlet i et Tillæg Side 35.

Forkortelserne er faa og de almindeligt brugte: f.= født, d. =død, begr. = begravet, g. = gift, eller g. m. = gift med, samt Ordensbetegnelser som i Krak: »Den blaa Bog«.

            Odense i Februar 1930.

                                                                                     K. M. Riedewaldt-Schött,

                                                                                        Bibliotekar, cand. phil.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.