Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamt. over Fam. CONRADSEN. Efterk. af Hans Frieder. Conrad Rasmussen" af Kr. G. Konradsen, 1956

Kristian Glud Konradsen (1877-1966) kom til verden i Hvirring præstegård som søn af sognepræsten. Han gik i sin faders fodspor og blev cand. theol. som 25-årig. Efter en periode som lærer og kapellan ses han som sognepræst i Gesten, derefter Førslev og senere Ebeltoft/Draaby.

I 1956 fik han udgivet: "Stamtavle over Familien Conradsen. Efterkommere af Hans Friederich Conrad Rasmussen, Vester Aaby ved Svendborg, f. 16/8 1754, d. 20/12 1810". Han omtaler sig selv på side 14 og afslutter bogen med:

E F T E R S K R I F T .

 

Arbejdet er gennem en længere Aarrække udført paa Grundlag af Arkivstudier i Rigsarkivet og Landsarkiverne, Genealogier, Holstenshuus Godsarkivalier, Salmonsens Leksikon, Biografisk Haandleksikon, Traps Danmark, Fyenske og Smaalandske Register 1798, Danske Cancellies V. Departements Brevbøger og Dske Cancellies Suppl. 1798, Højesteretsdommen af 30/7 1799, Folketællinger, Kirkebøger, Ph. Weilbachs Kunstnerleksikon, Rasmussen-Søkilde: Holstenshuus og Nakkebølle III, Odense 1878, og paa Grundlag af modtagne Besvarelser af et Utal Spørgebreve, endvidere har Genealoger givet mig Oplysninger fra Arkiverne, m. m.

Jeg bringer alle dem, der har hjulpet mig med Oplysninger, min bedste Tak.

 

                                                                                    Kr. G. Konradsen.

 

            Hansted pr. Horsens,

                       1 9 5 6.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.