Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Etatsraad Borgemester NICOLAI CHRISTIAN CARØE og hans Slægt" af Kristian Carøe, 1905

Nicolai Christian Carøe (1751-1833) kom til verden i Randers som søn af en købmand. Han blev uddannet jurist og beklædte embeder som herredsfoged i Randers, byfoged i Vejle og afsluttende borgmester og byfoged i Horsens.

Christian Frederik Carøe (1851-1921) blev født i København som søn af en overlæge. Som 26-årig blev han selv medicinsk kandidat. Han interesserde sig meget for skolehygiejne og børneforsorg og var kredslæge i en længere periode. Samtidig dyrkede han sin passion for personalhistorie og er kendt for sit store værk "Den danske Lægestand 1479-1900" i 5 bind. I 1905 fik han udgivet "Etatsraad, Borgemester Nicolai Christian Carøe og hans Slægt".

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.