Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Legatstamtavle for CHRISTIANE MUUS, f. BRUUN's Legat m.fl., af H. R. Hiorth-Lorenzen, 1910

Den fulde titel er: "Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's Legat af 15. Juni 1854, konfirmeret 21. Nov. 1859, og for Magdalene Bartholine Bruun's Legat af 26. Februar 1861 og 15. Decbr. 1895, konfirmeret 13. Juni 1887, begge for ugifte Piger, der ere Descendenter af afdøde Justitsraad, Ridder Bertel Bruun og Hustru Magdalene B. Bruun, f. Brøchner, i Fredericia samt for Andreas og Bertha Weis's Legat af 10. April 1902, konfirmeret 6. Juli 1903, for Descendenter af afdøde Etatsraad Frederik August Schønheyder og Hustru Maren Schønheyder, født Bruun".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.