Den fulde titel er: "Slægten BERING paa Viborg-Egnen i Tiden indtil Begyndelsen af det 18. Aarhundrede".

Artiklen er i 1942 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

I 1943 fik Hans Werner optaget nogle bemærkninger til Bokkenheusers artikel.  Denne PDF-fil kan downloades via dette link

Der er også et svar fra Bokkenheuser. Denne PDF-fil kan downloades via dette link.