Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "En Adelsslægts sidste Dage. Fam. BLIK på Møltrup og Risgaard" af Chr. Villads Christensen, 1896-98

Christian Villads Christensen (1864-1922) kom til verden i Nørbæk sogn, Viborg amt som søn af en skolelærer og kirkesanger. Efter embedseksamen blev han assistent i Rigsarkivet, der senere førte ham til stillingen som arkivar ved Københavns rådstuearkiv. Han skrev doktordisputats om "Baareprøven" og er kendt for en omfattende historisk produktion. Fra 1896-1911 var han redaktør af "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", hvortil han skrev en del artikler, bl.a. i 1896-98: "En Adelsslægt sidste Dage. Familien Blik på Møltrup og Risgaard".

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 113-139.