Peter Christian Baliø Bondesen (1853-1924) kom til verden i Illebølle i Lindelse sogn på Langeland. Han var søn af en skolelærer og kom selv til at virke som skolelærer, kirkesanger og organist. Han er også kendt som forfatter til bøger og artikler med slægts- og lokalhistorisk indhold, bl.a. "Et af de femten Bøller", der beskriver fødeegnen ved Illebølle.

I 1910 lagde han navn til "Slægten Bech paa Frederiksberg, 1810-1910" udgivet af H. Bech.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.