Titlen er fordelt på 2 artikler, der er optaget i "Vejle Amts Aarbøger" 1929. Den første artikel er skrevet af stiftprovst P. Barsøe, Aalborg, der indleder med at omtale:

Nogle Meddelelser om Lærerslægterne Rafn, Smidt og Barsøe, der i Aaret 1900 blev samlede og udgivne for Slægten af Frøken Cathrine Pedersen.

Den anden artikel er skrevet af C. Barsøe, lærer i Bredstrup, Pjedsted. Han indleder med at berette om sin oldefar Peter Jensen Barsøe, der var lærer i Smidstrup ved Vejle.

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklerne via dette link.