Den fulde titel er: "Familien Blom fra Hurum. En Slægtebog, affattet paa Grundlag af de af Rigsarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk Tidsskrift IV meddelte Stamtavler over Familien".

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.