Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ABILDTRUP NEDERGAARD 1487-1986 : En slægt med rod i 900-tallet" af Marie Abildtrup, 1989

Marie Abildtrup (1922-2005) kom til verden på "Abildtrup Nedergaard" som datter af gårdejeren. Hun oplyser om sig selv på bogens side 160: undervisende og ledende stillinger på Odense Sygehus 1962-84. Hun ses som forfatter til flere slægtsbøger.

Bogen indledes med:

Forord

Abildtrup Nedergaards historie er tidligere beskrevet af slægtsforsker Jens Abildtrup.

På grundlag af hans forfatterskab og senere oplysninger vil jeg forsøge at give en samlet beskrivelse af gården og slægten frem til 1987, der er 500-året for de første navngivne oplysninger om gården og dens ejer.

I beskrivelsen vil også indgå en omtale af Lyngkildegaard, der i 1688 blev udskilt fra Abildtrup Nedergaard, og som indtil 1986 har været ejet af en sidegren af slægten.

Da undersøgelser har vist, at en del af slægten kan føres tilbage til såvel 1100-tallet som 900-tallet, vil bogen også omfatte en kort omtale af disse slægtsgrene, og som en naturlig opfølgning deraf slutte med en oversigt over sidstnævnte grens efterslægt samt over de senere slægtled fra Lyngkildegaard. Men hovedindholdet centreres omkring Abildtrup Nedergaard og dens beboere, set i lyset af generationernes samtid.

Marie Abildtrup

Titlen indgår i RAO's bogsamling. På vegne Danske Slægtsforskere har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.