Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SKAARUP SOGN's historie". Udgivet af en kreds af Skaarupborgere, 1977

Titlen indgår i RAO's bogsamling. En kreds af Skaarupborgere stod i 1977 for udgivelsen af "Skaarup Sogns Historie". Bogen indledes med disse forord:

Det foreliggende værk er et resultat af en del års mere eller mindre intenst arbejde. I årene op til kommunesammenlægningen i 1970 fik en kreds af borgere i Skaarup den idé, at der var en passende lejlighed til at udgive et værk om Skaarup Sogns historie.

Bogen vil ikke give sig ud for at være en fuldkommen afhandling om emnet. Nogle vil måske mene, at nogle emner kunne have været behandlet mere fyldestgørende, men er de ikke det, skyldes det i nogle tilfælde, at de har været behandlet i tidligere skrifter.

Det er vort håb at mange gamle Skaarup-boere vil nikke genkendende til noget af det, de læser, og at nye beboere herigennem vil fatte interesse for egnens historie.

Til slut vil vi gerne rette en tak til Svendborg Kommune og Sparekassen Fyn for økonomisk bistand, samt en tak til mange i sognet, der har stillet viden, billeder og dokumenter til vor rådighed.

 

 

     Skaarup sommeren 1977

                                                                                                              Forfatterne

Med tilladelse fra Skårup Lokalhistorisk Forening og Arkiv har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.