Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "TAASINGE Degnehistorie og Skolevæsen". Ved C. G. Høgstrøm, 1914

Carl Gustav Høgstrøm (1869-1933) blev døbt Carl Gustav Nielsen i Landet kirke på Tåsinge. Han blev skolelærer og virkede mange år ved Bregninge forskole. Jeg har fundet 2 titler fra hans hånd. Den første er „Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen”, som i 1914 blev trykt i „Aarbøger for Svendborg Amt”.

„Historisk Samfund for Fyn” har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan hentes ved dette link.