Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "SVENDBORG BY's Historie" af Johannes Olsen, 1919

Johannes Olsen (1870-1933) var født i Nyborg som søn af en stationsforstander. Han var fra 1908 og til sin død inspektør for Svendborg Amts Museum. I 1919 skrev han "Svendborg Bys Historie", der er en grundig gennemgang af byens historie fra oldtiden og frem til nutiden (1919). Det er tydeligt, at bogen er skrevet af en kompetent historiker/museumsmand med stor indsigt i Svendborgs ældre og nyere historie. Der er et meget udførligt emne-/navneregister bagest i bogen. Forfatterens korte forord lyder:

     DENNE BOG TILEGNES SVENDBORG BY OG DENS BORGERE i taknemmelig Erindring om de mange Aar, i hvilke det har været forundt mig at færdes blandt dem.

     Ærb.

                   JOHANNES OLSEN

Jeg har selv interesse i bogen, idet min far voksede op i Svendborg. Fra 1916 og 44 år frem var min farfar møllermester på Svendborg Boghvede & Havremølle (senere Kellogg's).

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link