Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Jordebog for NYBORG KØBSTAD" af Otto Staggemeier, 1891-93

Otto Conrad Frederik Staggemeier (1829-1906) var født i København som søn af en kaptajn. I folketællingen 1890 boede han i Nyborg og er omtalt som afskediget oberst. Fra 1889 og til sin død var han ejer af "Kærbygård" i Kasted sogn ved Århus. 

I 1891 og 1893 fik han i 2 bind udgivet "Jordebog for Nyborg Købstad". Han indleder 2. bind med:

Som Grundlag for Fremstillingen er benyttet F. E. Crones Samlinger til Nyborgs Historie samt Dokumenterne i Byens Arkiv. De sidste naa dog ikke længere tilbage end til Midten af det 17de Aarhundrede. Hvad der ligger før den Tid, blev borttaget af de Svenske, medens disse i Aarene 1658 og 1659 holdt Byen besat.

 

     Nyborg, December 1893.

                                                           Otto Staggemeier.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bøgerne. Disse scanninger har jeg efterbehandlet til pæne og søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1ste Del

2den Del. Historiske Efterretninger