Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "RIBER KAPITELS ældste bevarede Jordebog m.m." af J. Kinch

Den fulde titel er: "Riber Kapitels ældste bevarede Jordebog tilligemed nogle Bemærkninger om Kapitlets Indtægter under Katholicismen".

Artiklen er i 1857-59 optaget i Ny kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.