Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Historiske Oplysninger om SLAUGS HERRED" ved John M. Møller, 1914

Sognepræst John Madsen Møller (1847-1917) blev født på en gård i Vorbasse, men udførte det meste af sin gerning på Fyn, som kapellan i Verninge 1878-1880, dernæst som sognepræst i Brylle 1880-1892 og afsluttende som sognepræst i Kærum 1892-1911. Han var en meget aktiv lokalhistoriker og fik udgivet flere bøger og artikler.

"Historiske Oplysninger om Slaugs Herred", der udkom i 1914, må vel betragtes som hans hovedværk. Den beskriver Grindsted, Grene, Vorbasse og Hejnsvig sogne med hovedvægten på Vorbasse sogn, hvor han var født og voksede op.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I forbindelse med et genoptryk af bogen har Sven Thygesen omtalt bogen i "Fra Ribe Amt" i 2007. Det Kongelige Bibliotek har scannet denne artikel til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.