Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Af Hr. David Grönlund's Kopibog [GØRDING HERRED]" af J. Kinch. 1889-90

David Mogensen Grønlund (1716-1784) var fra 1777 og til sin død sognepræst for Darum og Bramminge menigheder og fra 1779 tillige provst i Gørding herred. 

Jacob Frederich Kinch (1817-1888) var født i Vordingborg og døde i Ribe. Han tog filologisk embedseksamen og blev senere tilknyttet Ribe Katedralskole, hvor han sluttede som overlærer. Han var en aktiv foreningsmand og meget anerkendt historiker, der fik udgivet mange artikler og bøger.

Kinch fik i 1889-90 (efter sin død) optaget artiklen om Grønlunds kopibog i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Artiklen beskriver sager vedr. provsteembedet.

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.