Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "KJØBENHAVN's KIRKER og KLOSTERE i Middelalderen" af Holger Fr. Rørdam, 1859-63

Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellige steder i landet.

I 1859-63 fik han udgivet: "Kjøbenhavns Kirker og Klostere i Middelladeren", der uover beskrivelse af kirker og klostre også omtaler mange personer med tilknytning til institutionerne. 

Bogens indholdsfortegnelse: 

I. Vor Frue Kirke:
I. Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen
II. Gudstjenesten i Vor Frue Kirke.
III. Kjøbenhavns Kollegiatkapitels Historie
IV. Kapitlets Skole
V. Kapitlets (og Vikariernes) Bogsamling, Kapitelshuset, Kannikeresidenserne, Kapitlets Segl
VI. Dekanerne i Kapitlet
VII. Kantorerne i Kapitlet
VIII. Kannikerne i Kapitlet
IX. Vor Frue Kirkes Kapeller og Altere
X. Vikariernes Kapitel

II. S. Peders Kirke:
I. Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen
II. Gudstjeneste, Altere og Præster i S. Peders Kirke

III. S Klemens Kirke

IV. S. Nicolai Kirke:
I. Kirkens almindelige Historie indtil Reformationen
II. Kapeller og Altere i S. Nicolai Kirke

V. Slotskapellet

VI. Klostere og Hospitaler:
I. Graabrødre Kloster
II. S. Klare Kloster
III. Karmeliterkollegiet (Hvidekloster)
IV. Helligaands Hospital og Kloster
V. S. Jørgens Hospital
VI. S. Gertruds Hospital og Kapel
VII. S. Anne Hospital og Kapel

VII. Gilder og religiøse Broderskaber

VIII. Om fremmede kirkelige Personers og Stiftelsers Ejendomme i Kjøbenhavn i Middelalderen

Herudover indeholder bogen et stort afsnit med afskrift af 152 dokumenter/aktstykker og et fyldigt navne- og sagregister.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.