Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Bidrag til FYNSKE Kirkers og Præstekalds Historie" af Holger Fr. Rørdam, 1891-95

Titlen er fordelt på 2 artikler, der i 1891-93 og 1893-95 er optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklerne til søgbare PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1891-93 med indhold:

I. Præstevalget i Gislev 1570

II. Til Ellested's og omliggende Sognes Historie

III. Til Ringe og Herringe Sognekalds Historie

IV. Jordløse og Haastrup Sogne

V. Præsten Hans Knudsen i Østerhæsinge

VI. Østrup-Hjadstrup Præstekalds Adkomstbreve

1893-95 med indhold:

VII. Brænderup [Brenderup] Kirkebog

VIII. Annekteringer af Stenstrup, Lunde, Ollerup og Kirkeby Sogne

IX. Præsteembedet på Strynø