Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Samlinger til den fyenske Herregaard ELVEDGAARD's Historie" af Vedel Simonsen, 1845-46

Lauritz Schebye Vedel Simonsen (1780-1858) blev født på "Elvedgaard" på Nordvestfyn som søn af godsejeren. Han blev student som 18-årig og bestod medicinsk embedseksamen som 23-årig. Tidligt blev hans interesse vakt for historiske emner. I de unge dage var det medicinal-historie og senere arkæologi, oldtids- og lokalhistorie. Han rejste meget og samlede stof til sine senere mange historiske udgivelser.

I 1845-46 udkom i 4 hæfter "Samlinger til den fyenske Herregaard Elvedgaards Historie i Anledning af Secular-Festen på samme den 1 Juli 1845". Det er et stort værk, der ikke alene omhandler Elvedgaards historie, men hele Skovby herreds. Alle de mange oplysninger om begivenheder, personer og steder er kronologisk ordnede og anses som et vigtigt kildeskrift. 

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet de 4 såkaldte hæfter med i alt 695 sider til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1. hæfte

2. hæfte

3. hæfte

4. hæfte

Vedel Simonsen havde påbegyndt 5. hæfte, men det nævnes, at han standsede brat med sine udgivelser på grund af utilfredshed med tidens rørelser. Imidlertid er dele af 5. hæfte meddelt af J. F. Boesen i "Samlinger til Fyens Historie og Topograhie", 10. bind fra 1890. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen "Udskiftningen og dens Følger for Bondestanden i Skovby Herred. Tillæg til Elvedgaards Historie" fremgår af siderne 57-110.