Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "DALUM LANDBRUGSSKOLE 1886-1911 - Et Jubilæumsskrift" af Hans Appel, 1911

Hans Kristian Appel (1856-1947) kom til verden i Tønder som søn af en lærer, senere højskoleforstander og frimenighedspræst. Efter ophold på Tune Landboskole og Askov Højskole kom han på Landbohøjskolen, hvorfra han i 1882 blev landbrugskandidat. I 4 år underviste han på Faurbogård Landbrugsskole, inden han i 1886 var med til at starte Dalum Landbrugsskole. Her var han en dygtig og afholdt lærer, der virkede frem til 1918 på fuld tid og derefter på deltid indtil 1936. Med sin baggrund i højskolemiljøet var han et engageret menneske, der fra 1918-43 var dels bestyrelsesmedlem, senere formand og til sidst direktør for Landbosparekassen for Fyn. Desuden var han formand for Odense Valgmenighed fra 1895-1941. Appel skrev mange artikler til fagtidsskrifter og fik udgivet en del bøger om landbrugs- og mejeridrift.

Ved Dalum Landbrugsskoles 25-års jubilæum påtog han sig at udarbejde jubilæumsskriftet. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.