Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Bidrag til ODENSE CATHEDRALSKOLE's Historie" af R. J. F. Henrichsen, 1846-68

Rudolph Johannes Frederik Henrichsen (1800-1871) var født i Schwerin som søn af jødiske forældre. Han voksede op i København hos en morbror og blev optaget i Borgerdydskolen. Som 18-årig blev han student og studerede klassisk filologi og orientalske sprog.  I 1824 blev han døbt i Horslunde Kirke, og året efter tog han filologisk embedseksamen. Herefter fulgte nogle år, hvor han var lærer ved Metropolitanskolen og senere i Helsingør og Sorø. Fra 1843 og til sin død var han rektor for Odense Katedralskole. Han fik udgivet adskillige anerkendte filologiske afhandlinger.

I 1800-tallet var det almindeligt, at de lærde skoler udgav et indbydelsesskrift til den forestående eksamen. Skrifterne kunne indeholde historiske oplysninger om skolen eller lokalsamfundet og blev ofte afsluttet med forskellige bekendtgørelser, der vedrørte elever og eksamen, herunder personalhistoriske oplysninger.

Fra Henrichsens rektortid på Odense Katedralskole kendes 10 hæfter vedrørende eksamener i årene 1846-1868. Jeg har fra flere forskellige bind stykket skrifterne sammen til 10 PDF-filer.  De er trykt med gotisk skrift, der er efterbehandlet med Transkribus og dermed gjort søgbare. PDF-filerne kan downloades via disse links:

1846. Første Hefte: Om de til Skolen hørende Bygninger.

1850. Andet Hefte: 1. Om Skolens Stipendier og Legater. 2. Skoleefterretninger.

1855. Tredie Hefte: Om Odense Communitet (af H. P. Mumme).

1858. Fjerde Hefte: 1. Udsigt over Freqventsen, især i de sidste hundrede Aar, samt om Classeantallet. 2. Bibliotheket.

1859. Femte Hefte: 1. Skolens ældste Love. 2. Kongelige Rescripter om den Discipel, som havde forskrevet sig til Djævelen. 3. Skoleretssag i Aaret        1780 angaaende nogle Spillere. 4. Skoleefterretninger.

1862. Sjette Hefte: 1. Skolens Gods. 2. Skoleefterretninger.

1864. Syvende Hefte: 1. Om Latinskolens Tilstand kort før Reformen. 2. Nogle ældre Actstykker, fornemmelig henhørende til Disciplinens Historie.

1866. Ottende Hefte: 1. Undervisningens Omfang m.m. fra Reformationens Indførelse indtil den Guldbergske Periode. 2. Fyenske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet 1479-1611, ved Pastor Holger Fr. Rørdam. 3. Skoleefterretninger.

1867. Niende Hefte: Fortsættelse af Undervisningens Historie.

1868. Tiende Bind: 1. Slutning af Undervisningens Historie. 2. Skoleefterretninger.