Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "ODENSE Kongelig privilegerede borgerlige Skyttelav 1704-1904" af G. L. Wad og Holger Hansen, 1904

Gustav Ludvig Wad (1854-1929) blev født i Seden Præstegaard ved Odense som søn af sognepræsten. Han var fra 1893 leder af det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn - det senere Landsarkivet for Fyn og er kendt for et omfattende forfatterskab især inden for personalhistorie. 

Holger Hansen (1864-1938) blev født på Frederiksberg som søn af en fhv. købmand. Han fik en læreruddannelse og blev i 1893 ansat som assistent ved det nyoprettede Provinsarkiv for Fyn. Senere blev han landsarkivar for Sjælland og kendt for sin store viden inden for 1700-tallets historie.

I 1904 arbejde de sammen om udgivelsen af "Odense Kongelig privilegerede borgerlige Skyttelav 1704-1904". Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.

I 1947 udkom "Supplement til det i Aaret 1904 udgivne Festskrift". Du kan læse mere via dette link.