Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "SKJÆRN AA" af Distriktslæge Rambusch, 1906-08

Harald Sigurd Alfred Rambusch (1861-1919) kom til verden i Sønder Omme præstegård som søn af sognepræsten. Som 19-årig blev han student og 8 år senere cand. med. Han ses som distriktslæge i Sjørup 1888-1910 og derefter til 1918 stiftsfysicus (senere amts- og kredslæge) i Ålborg. Han er kendt for initiativet til en naturhistorisk-topografisk undersøgelse af Ringkøbing fjord, publiceret i bogen Studier over Ringkjøbing Fjord.

Artiklen er i 1906-08 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.