Erik Ipsen Arup (1876-1951) kom til verden i Slangerup som søn af en læge. Som 18-årig blev han student og påbegyndte studier i teologi men slog over i historie og bestod konferens i historie i 1901. Han blev dr. phil 6 år senere og fra 1916 var han professor i historie ved Købehavns Universitet. Han var en meget produktiv historisk forfatter og havde også overskud til at skrive et 50-års jubilæumsskrift om "Creditkassen for Landeiendomme i Østifterne", som han havde haft arbejde for i studietiden. 

Jubilæumsskriftet afsluttes med:

EFTERSKRIFT

 

Som Kilder og Forarbejder til dette Festskrift er benyttet de tidligere Kreditforeningsfestskrifter, Bergsøes og Heins Afhandlinger, Creditkassens Forhandlingsprotokoller og Akter i Rigsarkivet og Indenrigsministeriet, for hvis Benyttelse jeg herved aflægger min Tak.

Paa Side 207 vil man finde Motiveringen til, at netop jeg med Glæde har paataget mig det Arbejde at udarbejde Creditkassens Festskrift. Jeg skylder Creditkassen Tak for mange lykkelige Arbejdstimer i min Ungdom.

 

         Klampenborg, 20. Juni 1916.

                                                                                                                           Erik Arup.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-dil, der kan downloades via dette link.