Tage Heft (1899-1944) kom til verden i Silkeborg som søn af en læge og kom i dåben til at hedde Tage Hansen. Han gik i sin faders fodspor og studerede medicin, men afbrød efter 3 år og blev bankassistent, bilsælger og sproglærer, og som 25-årig begyndte han som journalist. Han rejste rundt i Danmark og samlede oplysninger til sine mange bogudgivelser.

I 1932 fik han udgivet: "Turist i København : En praktisk Rejsefører". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.