Bogen indledes med:

Denne lille Bog udgives nærmest som Vejledning for Besøgende paa Kirkegaardene og indeholder fuldstændig Fortegnelse over samtlige Gravsteder med Angivelse af hvem Brugsretten tilhører, Anmærkninger under Siderne anføres forskjellige kjendte Personer der hvile i vedkommende Gravsteder og paa de 2 vedhæftede Kort findes Henvisninger til de mere fremtrædende Mindesmærker.

       Frederiksberg i Oktober 1893.

                                                  0. Andersen,

                                                   Kirkeværge.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.