Den fulde titel er: "BALLERUP BY pa Udskiftningens Tid omkring Aaret 1780 med adskillige Træk af Livet i Ballerup omkring den Tid".

Artiklen er i 1913 optaget i ”Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med Gamle Roskilde Amt)”. Artiklen er scannet til en PDF-fil, der kan downloades via dette link.