Den fulde titel er: "Landsbyer i Vestskoven : HERSTEDVESTER, RISBY, LEDØJE, VRIDSLØSEMAGLE".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.