Oversigt over ejerforholdene til gårdene i Avedøre fra midten af det 17. århundrede til midten af det 20. århundrede.

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link