Den fulde titel er: "Slægterne paa Brydegaard og Øbakkegaard i Ledøje Sogn samt Ryttergaarden Nr. 3 af Pederstrup, Ballerup Sogn".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan en søgbar PDF-fil downloades via dette link.