Den fulde titel er: "Ledøje Kirke før og nu samt personalhistoriske Optegnelser om Gejstligheden og Lærerstanden i Ledøje-Smørum Pastorat".

Fra Slægtsforskernes Bibliotek kan en søgbar PDF-fil downloades via dette link.