Den fulde titel er: "VORUP fra boplads til forstad : En lokalhistorisk bog om Vorup gennem tiderne".

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.