Titlen er en del af: "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder", der udkom i årene 1904-10. Museumsinspektør Henrik Carl Bering Liisberg (1854-1929) har indledt med "Byens og Næringslivets Udvikling gennem Tiderne", og skolelærer Rasmus Carl Andersen (1851-1924) skrev "Nutidens Næringsliv" med omtale af:

J. Ankerstjerne
Ankerstjernermes Efterfølgere
Randers Diskonto- og Laanebank Aktieselskab
Malerfirmaet Adolph Andersen - Fader og Søn
S. Chr. Kaarup - M. Michaelsens Eftflg.
Aktieselskabet Randers Korn- og Foderstofforretning - Fortsættelse af Firmaet N. H. Bojes Enkes Efterfl. ved Wilh. Jensen
Aktieselskabet Fabrikken "Scandia"
Just Abildgaard
Chr. Junchers Klædefabrik
Randers Aktie-Tømmerhandel
Randers Margarinefabrik
S. C. Sørensen Jern- og Staalforretning
Aktieselsbet Bryggeriet "Thor"
Hans Andersen - Chrome & Goldschmidts Fabrikkers og Horsens Tugthus' Udsalg i Randers
N. Jensens Enke
Randers Rebslaaeri
Aktieselskabet "Randers Kulkompagni"
Landry Wendelboe - Udsalg fra Vett & Wessel
C. Mærsk-Andersen
Alfred Tvenstrup - Sølvvarefabrikant og Guldsmed
Maskinfabrikken Aktieselskabet "Strømmen"
Aktieselskabet "Randers Trævarefabrikker" (forhen Konsul P. T. Petersen)
Therchilsen's Tobaksfabrik - P. P. Dommerby
Chr. Christensen & Søn - Guldsmede- og Juvelerforretning
Aktieselskabet Frederik Christensen
Aktieselskabet "Randers Dampbrænderi"
Randers Løve-Apothek
Randers Svane-Apothek
Handelsbanekn i Randers  

Jeg har scannet titlen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link