Den fulde titel er: "Da prædikebrødrene kom til Holbæk. Om de mulige bevæggrunde og samtidspolitiske forhold bag en dominikansk klosterstiftelse på Sjælland i starten af senmiddelalderen".

Artiklen er i 2003 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.