Albert Christian Thomsen (1889-1952) kom til verden i Kolding som søn af en urmagermester. Han fik lærereksamen fra Jelling statsseminarium og var fra 1911-18 lærer ved Avnslev skole ved Nyborg og fra 1918 kommunelærer/overlærer i Holbæk. Fra faderen arvede han interessen for historie, og på Fyn kastede han sig over Nyborgegnens historie og fik udgivet enkelte bøger og optaget flere artikler. I Holbæk fortsatte han det lokalhistoriske arbejde, blev leder af Holbæk museum og fik udgivet flere bøger med hovedværket den anmelderroste "Holbæk Købstads Historie", der blev bekostet af byrådet.

I 1943 fik han udgivet: "Op og ned ad Algade", som afsluttes med:


Mine Kilder er gamle Borgeres Fortælling, de lokal Dagblade, Jac. Sørensens Erindringer: Holbæk i gamle Dage („Fra Holbæk Amt” 1936), Carl Koefoeds „Minder fra det gamle Holbæk”, Rejfs' Jubilæumsskrift 1918, min egen „Holbæk Købstads Historie”I—II, Brandforsikringsprotokoller og Papirer paa Holbæk Museum.

For at de enkelte Historier og Skitser kunde virke som Genrebilleder, har jeg sat lidt Farvetoner paa Tegningen i Form af smaa Replikker og anden litterær Staffage. Meningen var jo ikke at skabe et videnskabeligt Værk, men snarere at skrive en Kærlighedserklæring til den gamle, evigunge Gade, der paa en ganske enestaaende Maade præger Byen.

Jeg er Hr. Købmand Bursche taknemmelig for Opgaven. Bogen skulde give Billeder af Algades Historie gennem de sidste hundrede Aar og udsendes som en Opmærksomhed til Forretningens Venner og Forbindelser i Anledning af Jubilæet. Ikke et Festskrift af den sædvanlige Facon. Tværtimod ønskede Købmanden sin Forretning omtalt saa lidt som muligt. Jeg beder om Tilgivelse for, at jeg ikke helt har kunnet føje ham heri; Firmaet har spillet saa vigtig en Rolle i Byens Forretningsliv i de hundrede Aar, og dets tre store, gamle Mænd, Seidelin, Tidemand og Reffs, har betydet saa meget for Byen, at hverken Gadens eller Byens Historie kan skrives, uden at deres Navne nævnes med Hæder.

A. T.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.