Albert Christian Thomsen (1889-1952) kom til verden i Kolding som søn af en urmagermester. Han fik lærereksamen fra Jelling statsseminarium og var fra 1911-18 lærer ved Avnslev skole ved Nyborg og fra 1918 kommunelærer/overlærer i Holbæk. Fra faderen arvede han interessen for historie, og på Fyn kastede han sig over Nyborgegnens historie og fik udgivet enkelte bøger og optaget flere artikler. I Holbæk fortsatte han det lokalhistoriske arbejde, blev leder af Holbæk museum og fik udgivet flere bøger med hovedværket den anmelderroste "Holbæk Købstads Historie", der blev bekostet af byrådet. 

I 1944 fik han udgivet: "Omkring Bysøen : Billeder fra der gamle Holbæk", som afsluttes med:

Jeg bringer en hjertelig Tak til Bogtrykker S. M. Olsen,  som opfordrede mig til al skrive en lille Bog om et eller andet Emne fra Holbæks Historie efter mit eget frie Valg. Bogen skulde saa udsendes som en Prøve paa, hvad Trykkeriet kunde præstere i 1944. Jeg gik til Opgaven med Glæde, for jeg havde jo set, hvor smukt Trykkeriet havde klaret to af mine tidligere Arbejder, det store tobinds Værk ,,Holbæk Købstads Historie“ 1936—42, og den fine lille Bog „Op og ned ad Algade“, som Købmand Bursche udsendte i Fjor. 

Jeg valgte Kvarteret omkring Bysøen og har nu søgt at vise, hvorledes det udvikler sig gennem Aarhundrederne fra en landlig Gadekær-Idyl til et moderne Kvarter midt i Byens Hjerte.

I nogle Afsnit er der indskudt smaa Genrebilleder, forhaabentlig til Læserens Oplivelse. løvrigt ligger der et stort Kildemateriale til Grundlag før Bogen, Tingbøger, Begnskaber, Forhandlingsprotokoller, de lokale Dagblade, en Mængde trykte Bøger og endelig Samtaler med mange ældre Holbæk-Borgere. Jeg takker enhver, som har ydet mig Bistand!

 

                                                                                                                                         A. T.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.