Titlen er fordelt på 2 bind, der kan lånes på biblioteket via disse links:

Bind 1. Jorden og dens dyrkere (2. udgave fra 1981)

Bind 2. Kirke og skole; Kultur- og aandsliv