Niels Kristen Susgaard (1916-2011) var født i Lybæk, No sogn ved Ringkøbing som søn af en gårdejer. Han blev selv uddannet inden for landbruget og var i to vintre på Askov højskole samt i en vinter på Borris landbrugsskole.. Senere overtog han en gård og dyrkede samtidig sin store interesse for lokalhistorie og fik udgivet flere lokalhistoriske bøger. I 1990 stiftede han det lokalhistoriske arkiv i No.

I 1974 udgav han på eget forlag den meget gedigne sognebeskrivelse: "No sogn gennem skiftende tider". Bogen afsluttes med:

Efterskrift

Mange var kilderne, der stod til rådighed til denne sognehistorie. De skriftlige er der søgt redegjort for, dels i teksten, dels i en oversigt. For adgang til disse skriftkilder kunne der være anledning til en tak til mange sider; at nævne de pågældende, må jeg stort set afstå fra her. To skal dog, med tak, nævnes: Mads Bonde og Peder Stampe. De har velvilligt overladt mig egne, nye og ældre, optegnelser - optegnelser, der i høj og måske tiltrængt grad bidrager til at gøre bogen levende og læselig. Desuden har disse to givet mig megen nyttig, mundtlig oplysning.

Historiefortællerne var imidlertid flere, lærere som menige sognefolk, hvad der også fremgår af bogens blade. Uden at ville forklejne nogen nævner jeg i taknemlighed tre af sognets egne, der nu længst er døde: Min faster Karen Marie. Hun boede ikke i sognet i min tid; mere end femogtyve år er det siden, hun døde. Hendes lejlighedsvise fortælling godtgjorde, at fødesognets historie var hende vedkommende; noget blev nedskrevet for omkr. 40 år siden. Jens Iversen, i hvis træsko- og sadelmagerværksted tiden kunne stå stille eller rent forglemmes, mens hans sindige fortælling fra gammel tid skred frem. Niels Clausen, der var ungkarl og uafhængig og som, i hvert fald på sine ældre dage, færdedes meget og gerne rundt i sognet. Hans store viden om sognets fortid kender jeg mest gennem andre; af hvilke én altså tog sig for at nedskrive Niels Clausens beretninger.

Endnu en af de bortgåede, en udensogns, skal her mindes: Alfred Kaae, Ulfborg, tidl. Thorsted. Læreren, historikeren, tegneren m. m. Også den erfarne rådgiver og et hjælpsomt menneske; det fik jeg god grund til at takke ham for. Kaaes tegninger og visse indskud i denne bogs tekst siger noget herom.

Med tak må jeg også her nævne Villy Birkmose, der har taget hovedparten af fotografierne. Flittigt og interesseret har han fartet sognet rundt med kameraet, i somre og vintre.

En bog som denne er forholdsvis bekostelig i trykfærdig stand. For at holde stykprisen nogenlunde nede, har det været påkrævet med betydelige tilskud. De er beredvilligt ydet af nedennævnte, idet bemærkes, at en solid grund blev lagt af førstnævnte (v. det sidste sogneråd, der er lokaludvalg):

No kommune
Historisk Samfund for Ringkjøbing Amt
Sparekassen, Ringkøbing
Ringkjøbing Bank
Ringkjøbing Landbobank
Ringkøbing kommune

Af stor betydning er det endvidere, at bogen i stort omfang er forudbestilt: Af sognets folk, af udensognsboende med tilknytning til No samt af institutioner og andre.

For støtte af økonomisk og enhver anden art bringer jeg herved rette vedkommende min bedste tak.

           No i marts 1974.

                                                               Kr. Susgaard

Med tilladelse fra forfatterens efterladte har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link