Artiklen er i 1910 trykt i "Hardsyssels Aarbog".

Fra ”Hardsyssel, Historisk Samfund af 1906” kan årbogen downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 53-94.