Daniel Danielsen (1901-1999) var født på en gård i Plougslund lidt syd for Billund og levede næsten hele sit liv på fødegården. 

Den fulde titel er: "Den barske virkelighed : Daniel Danielsen, Billund fortæller om dagligdagen i sidste halvdel af 1800-tallet".

Artiklen er i 1999 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.