Torben Klinting (1852-1940) var født i Henne. Terkel Jensen Christensen (1847-1921) var født i Aal.

Artiklen er i 2012 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.