Jens Albrecht Frederik Bagger (1820-1884) var by- og herredsfoged og senere bormester i Varde.

Artiklen er i 2004 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.