Den fulde titel er: "SNEUM Å og vadested ved NYBRO : Lidt om historien og de sidste spor af et gammelt vadested" af Inge Nybro Laugesen, 2009.

Artiklen er i 2009 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.