Den fulde titel er: "HJERTINGHJEMMET - et rekonvalescenthjem for Kvinder af den arbejdende og tjenende Klasse 1924-1931" af Aja Høy-Nielsen, 2004.

Artiklen er i 2004 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.