Den fulde titel er: "Forsøg på smugleri over Kongeåen langfredag nat. 1771 : Og en efterfølgende vidtløftig kommissionssag med mange slægs- og lokalhistoriske oplysninger". 

Artiklen er i 2009 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.