Den fulde titel er: Erindringer fra THORSTRUP PRÆSTEGÅRD 1907-1914" af Knud Høgsbro Østergaard v/Hans Henrik Høgsbro Østergaard.

Artiklen er i 2001 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.